Grupa Robocza na Rzecz Innowacji w Ochronie Zdrowia

Grupa Robocza na Rzecz Innowacji w Ochronie Zdrowia to zarejestrowane w 2014 r. eksperckie stowarzyszenie, które kontynuuje działania funkcjonującej nieformalnie od 2007 r. Grupy Roboczej na Rzecz Innowacji w Ochronie Zdrowia.

W swej dotychczasowej pracy Grupa prowadzona przez Panią Profesor Stanisławę Golinowską z Instytutu Zdrowia Publicznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego zajmowała się przede wszystkim diagnozowaniem ograniczeń w dostępie do innowacyjnych terapii.

Różnorodne działania stowarzyszenia obejmują m.in. badania zakończone dwoma raportami i konferencje, zarówno prasowe, jak i skierowane do specjalistów, a także webinaria. Mieliśmy przyjemność koordynować realizację wszystkich tych działań od początku istnienia Grupy. Andrzej Kropiwnicki, współzałożyciel Alfa Communications jest członkiem zarządu stowarzyszenia.