PR w obszarze ochrony zdrowia zajmujemy się kompleksowo od wielu lat, a w Polsce od roku 2007. Nasze specjalizacje w tej dziedzinie to:

  • projektowanie i realizacja kampanii edukacyjnych prowadzonych z udziałem liderów opinii, ekspertów, towarzystw naukowych i agencji rządowych, organizacji pacjentów oraz influencerów
  • kampanie informacyjno-edukacyjne dotyczące dostępności nowych terapii i ich znaczenia dla pacjentów
  • kompleksowa organizacja obecności na kongresach i targach medycznych
  • wsparcie organizacyjne i medialne dla akcji społeczno-edukacyjnych prowadzonych w przestrzeni miejskiej i na imprezach masowych
  • organizacja eksperckich debat i konferencji oraz briefingów i śniadań prasowych