HCV – Akcja Identyfikacja

Większość Polaków żyjących z wirusem zapalenia wątroby typu C (HCV) nie szuka pomocy lekarzy i nie korzysta z refundowanych przez NFZ, bardzo skutecznych terapii. Powód? Po prostu osoby te nie wiedzą o swoim zakażeniu. A ono, choć nie daje objawów, samo nie ustępuje i z czasem staje się przyczyną groźnych dla życia chorób wątroby, takich jak marskość, czy rak wątrobowokomórkowy. Mimo tak poważnych konsekwencji dla pacjentów, na niedostatki wiedzy o tym wirusie skarżą się nawet lekarze pierwszego kontaktu. Program Akcja Identyfikacja prowadzony dla Gilead Sciences Poland pod patronatem Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego we współpracy z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Studentów Medycyny IFMSA-Poland oraz Federacją Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku, ma przyczynić się do poprawy tej sytuacji. 

W ramach Akcji Identyfikacji organizowane są wykłady dla przyszłych lekarzy prowadzone na uczelniach medycznych, a od 2020 roku on-line oraz połączone z testowaniem na HCV warsztaty na Uniwersytetach Trzeciego Wieku dla osób starszych, a także w placówkach postpenitencjarnych. Elementem Akcji jest ponadto rozpisany wśród studentów medycyny konkurs na film edukacyjny.

Co roku Akcja dociera poprzez media tradycyjne i społeczne do kilku milionów osób.