Hertz New Technologies – bezpieczeństwo Infrastruktury Krytycznej

Wspieramy firmę Hertz New Technologies w promocji systemów pozwalających chronić polskie obiekty infrastruktury krytycznej, jak lotniska, porty, rafinerie etc. przed wtargnięciem nieautoryzowanych dronów. System HAWK oferowany przez Hertz New Technologies pozwala takie drony wykrywać, a następnie je neutralizować. Zapewnia to bezpieczeństwo zarówno w czasie pokoju, gdy poważnym problemem mogą stać się, np. komercyjne drony kierowane przez lekkomyślnych posiadaczy nad lotniska, jak i w czasie ewentualnego konfliktu zbrojnego, czego przykłady widzimy niemal codziennie w Ukrainie. Celem naszych działań jest wsparcie HNT w budowie pozycji eksperta w tym obszarze – jakże istotnym w niespokojnych czasach, w których żyjemy.